Algemene Voorwaarden:

 

  1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Evelien van Oost op www.gelukkigsamengesteldgezin.be.
  2. Dienstverlening: Evelien van Oost biedt coachingdiensten aan op het gebied van stress, burn-out en samengestelde gezinnen. De aard van de dienstverlening kan variëren en wordt vastgelegd in specifieke overeenkomsten.
  3. Afspraken en Betaling: Afspraken voor coachingssessies dienen vooraf te worden vastgelegd. Betalingen worden volgens de afgesproken tarieven en termijnen uitgevoerd. Bij annulering van een sessie gelden specifieke annuleringsvoorwaarden, zoals vooraf overeengekomen.
  4. Vertrouwelijkheid: Alle informatie die tijdens de coachingssessies wordt gedeeld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Evelien van Oost zal geen persoonlijke gegevens delen zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, tenzij wettelijk verplicht.
  5. Aansprakelijkheid: Evelien van Oost is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte diensten. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt op basis van de verstrekte informatie.
  6. Intellectuele Eigendom: Alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en audio, op www.gelukkigsamengesteldgezin.be zijn eigendom van Evelien van Oost en mogen niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  7. Wijzigingen en Beëindiging: Evelien van Oost behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij beëindiging van de coachingssessies worden de voorwaarden voor betaling en eventuele restituties zoals overeengekomen nageleefd.
  8. Toepasselijk Recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Evelien van Oost gevestigd is.